skip to Main Content
(075) 614 75 44 info@denotarisfabriek.nl
TARIEVEN EXTRA WERKZAAMHEDEN

HYPOTHEEK

          • Aflossen van een lening/krediet (per stuk) € 60,00
          • Betalingen aan het buitenland  € 35,00
          • Gebruik Electronische Communicatie Hypotheken (ECH) € 18,50
          • Kosten overmaking ten laste van saldo clïent (per stuk) € 12,50
          • Extra recherches bij meer dan één kadastraal perceel € 40,00
          • Extra inschrijvingskosten Kadaster bij niet-kik akte (geen btw verschuldigd) € 65,00
          • Gelden overmaken i.v.m. aankoop bij een andere notaris (Baarns beslag procedure) € 100,00
          • Hypothecaire inschrijving op een tweede onderpand/overbrugging (inclusief verschotten) € 160,00
          • Niet tijdig ontvangen van een kopie legitimatiebewijs (minimaal 1 week vóór ondertekenen akte) € 15,00
          • Ondertekenen stukken ten behoeve van geldverstrekker (zoals offerte depotakte, verpandingsakte etc.) € 50,00
          • Opnieuw opvragen aflosnota (per aflosnota) € 30,00
          • Opstellen hypothecaire notariële volmacht € 255,00
          • Retourboeken van gelden aan geldverstrekker/bank € 25,00
          • Spoedzaken € 75,00
          • Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e ) € 60,00
          • Toestemming vragen aan derden (per aanvraag) € 75,00
          • Tolk inschakelen en extra tijd reserveren voor passeren van de akte (kosten tolk worden doorberekend) € 80,00
          • Uittreksel(s) opvragen bij de Kamer van Koophandel (per stuk) € 15,00
          • Passeerdatum wijzigen € 75,00

De inschrijving van de hypotheek is niet altijd mogelijk via ”KIK” akte
(Ketenintegratie Inschrijving Kadaster).
* Bij een hypotheekakte geldt het “KIK” tarief alleen indien het model
van de bank hierop is aangesloten. Indien de bank niet is aangesloten ,
kan de akte niet via ”KIK” worden aangeboden bij het Kadaster. In dat
geval zijn de kosten €126,00 in plaats van €77,00.

De prijzen op de hoofdpagina zijn voor het opstellen van de basisakte. In geval meerwerk noodzakelijk is worden deze kosten in rekening gebracht. Een overzicht van deze meerwerkkosten kunt u hier vinden.

In geval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief in rekening, doch ten minste € 100,00.
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Back To Top